~Welcome~
2014年8月7日 星期四

夏日甜點襲擊: 手工軟糖工作坊

昨天剛開始宣傳, 已有5個人報名, 現在尚餘一半名額, 真係手快有手慢冇啦...仲唔快啲黎報名!!! YEAH~~


沒有留言:

張貼留言